REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

OPIS PROJEKTU

REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

Głównym założeniem projektu było ocalenie pierwotnych elementów kompozycji założenia parkowego oraz ich wyeksponowanie. Wymagającym wiele uwagi i zaangażowania był projekt odtworzenia historycznego układu zieleni , który przez lata uległ dewastacji. Prace projektowe poprzedzone były obszernymi analizami zachowanych dokumentów, starych widokówek itp. Ich celem było możliwie najwierniejsze odtworzenie formalnych ogrodów, stawu i zadrzewień parkowych.  

Projekt uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymał pozytywną decyzję na przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych w parku, w zespole pałacowo parkowym w Birczy. 

Kategoria
rewaloryzacja założenia parkowego
Tagi
aranżacja terenu, koncepcja ogrodu, wizualizacja projektu założenia parkowego, zagospodarowanie terenu