RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Kraków, decyzje środowiskowe, inwentaryzacje przyrodnicze, Tarnów, Niepołomice, Bochnia, Wieliczka, Brzesko, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź
16223
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16223,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,vss_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Ochrona Środowiska

RAPORTY - OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OCHRONA ŚRODOWISKA

Obecnie wiele form działalności gospodarczych podlega przepisom prawa określającym standardy związane z ochroną środowiska.

 

Aby realizacja Państwa projektów pod kątem ochrony środowiska przebiegała właściwie niezbędna jest rzetelnie opracowana dokumentacja, która będzie podstawą do uzyskania właściwych decyzji i postanowień. 

 

Nasz zespół ma szerokie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji z dziedziny ochrony środowiska takich jak: 

 

 • karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu, 
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji), 
 • inwentaryzacje przyrodnicze pod kątem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną i świat zwierząt, 
 • oceny efektu ekologicznego, 
 • kompensacje przyrodnicze, 
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,  
 • projekty techniczne rekultywacji składowisk odpadów, 
 • projekty rekultywacji biologicznej gruntów zdegradowanych, 
 • projekty rekultywacji obszarów zanieczyszczonych, skażonych, 
 • analizy skażenia środowiska gruntowo-wodnego,  
 • ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska, 
 • operaty wodnoprawne, 
 • wyłączanie gruntów z produkcji leśnej.

NADZÓR PRZYRODNICZY

W ramach oferty prowadzimy nadzory przyrodnicze wymagane decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) przy realizacjach robót budowlanych, na terenach o szczególnej wartości przyrodniczej. 

NASZE KWALIFIKACJE

 • Kierunkowe wykształcenie zespołu w stopniach naukowych Dr inż. oraz mgr inż. 
 • Uprawnienia biegłego w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. 
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska. 

REALIZACJE

Projekt rekultywacji terenów zdegradowanych Siarkopol Tarnobrzeg, Projekt rekultywacji składowiska odpadów Lipnica Murowana woj. małopolskie, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Żwirownia Borzęcin, Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowane dla żwirowni Kraków, Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla parkingów Kraków, Operaty wodnoprawne i raporty oddziaływania dla hal produkcyjnych Kraków, Monitoring populacji płazów, żwirownia Borzęcin, Ocena skażenia gruntów, Kraków ul. Fabryczna , Inwentaryzacja przyrodnicza terenu monitoring populacji płazów Kraków, Inwentaryzacja przyrodnicza terenu obejmująca wskazanie gatunków objętych ochroną prawną, Analiza stopnia skażenia gruntów Kraków ul. Fabryczna, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji z branży motoryzacyjnych, chemicznych, Projekt rekultywacji Kraków, Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji mieszkaniowych położonej przy obszarze NATURA 2000, oceny odziaływania na środowisko Bochnia.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
+48 503 066 084
NIE CHCESZ DZWONIĆ? NAPISZ!
INWESTYCJE W ZGODZIE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA