Raporty oddziaływania na środowisko & ekspertyzy przyrodnicze Kraków
16223
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16223,,vss_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Ochrona Środowiska ekspertyzy przyrodnicze Kraków

RAPORTY - OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OCHRONA ŚRODOWISKA

Obecnie wiele form działalności gospodarczych podlega przepisom prawa określającym standardy związane z ochroną środowiska.

 

Aby realizacja Państwa projektów pod kątem ochrony środowiska przebiegała właściwie niezbędny jest rzetelnie opracowany raport oddziaływania na środowisko wraz z innymi dokumentami, które będą podstawą do uzyskania właściwych decyzji i postanowień.

 

Nasz zespół ma szerokie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji z dziedziny ochrony środowiska takich jak: 

 

 

 • karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu, 
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji), 
 • inwentaryzacje przyrodnicze pod kątem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną i świat zwierząt, 
 • oceny efektu ekologicznego, 
 • kompensacje przyrodnicze, 
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,  
 • projekty techniczne rekultywacji składowisk odpadów, 
 • projekty rekultywacji biologicznej gruntów zdegradowanych, 
 • projekty rekultywacji obszarów zanieczyszczonych, skażonych, 
 • analizy skażenia środowiska gruntowo-wodnego,  
 • ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska, 
 • operaty wodnoprawne, 
 • wyłączanie gruntów z produkcji leśnej,
 • ocena wpływu inwestycji na przewietrzanie miasta.

NADZÓR PRZYRODNICZY

W ramach oferty prowadzimy nadzory przyrodnicze wymagane decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) przy realizacjach robót budowlanych, na terenach o szczególnej wartości przyrodniczej. 

NASZE KWALIFIKACJE

 • Kierunkowe wykształcenie zespołu w stopniach naukowych Dr inż. oraz mgr inż. 
 • Uprawnienia biegłego w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. 
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska. 

REALIZACJE

Projekt rekultywacji terenów zdegradowanych Siarkopol Tarnobrzeg, Projekt rekultywacji składowiska odpadów Lipnica Murowana woj. małopolskie, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Żwirownia Borzęcin, Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowane dla żwirowni Kraków, Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla parkingów Kraków, Operaty wodnoprawne i raporty oddziaływania dla hal produkcyjnych Kraków, Monitoring populacji płazów, żwirownia Borzęcin, Ocena skażenia gruntów, Kraków ul. Fabryczna , Inwentaryzacja przyrodnicza terenu monitoring populacji płazów Kraków, Inwentaryzacja przyrodnicza terenu obejmująca wskazanie gatunków objętych ochroną prawną, Analiza stopnia skażenia gruntów Kraków ul. Fabryczna, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji z branży motoryzacyjnych, chemicznych, Projekt rekultywacji Kraków, Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji mieszkaniowych położonej przy obszarze NATURA 2000, oceny odziaływania na środowisko Bochnia, ocena wpływu inwestycji na przewietrzanie miasta Krakowa.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
+48 503 066 084
NIE CHCESZ DZWONIĆ? NAPISZ!
INWESTYCJE W ZGODZIE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA