Ekspertyzy Dendrologiczne - oceny stanu zdrowotnego drzew | Kraków
16220
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16220,,vss_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Ekspertyzy Dendrologiczne

EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE

Wykonywane w Pracowni FOR ECO ekspertyzy i opinie dendrologiczne prezentują najwyższy poziom merytoryczny, dzięki któremu zaistniały problem można poddać obiektywnej analizie. 

 

W naszej ofercie znajdują się ekspertyzy dendrologiczne dotyczące:

 

 • oceny stanu zdrowotnego drzew metodą wizualną (VTA), 
 • oceny stanu zdrowotnego pnia, wykonane za pomocą metod inwazyjnych, 
 • oceny stanu zdrowotnego pnia, wykonane za pomocą metod nieinwazyjnych przy użyciu tomografu akustycznego,  
 • oceny stanu pnia z wykorzystaniem rezystografu, 
 • analizy statyki drzewa,  
 • ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ludzi i mienia powodowanego przez zaburzenia statyki drzew, 
 • określenia wieku drzew, 
 • oceny tendencji przyrostowych drzew, 
 • określania patogenów (owadów, grzybów), 
 • badania gruntu (badania laboratoryjne składu i skażenia gleby). 

 

Ekspertyzy dendrologiczne w powyższym zakresie wykonywane są przeważnie dla drzew pomnikowych oraz drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Ich zakres pozwala na szczegółowe opracowanie planu zabiegów pielęgnacyjnych lub stwierdzenia konieczności usunięcia drzewa.

 

Plan zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzew obejmuje wykonanie projektu cięć (określenie rozmiaru i miejsca redukcji konarów) oraz wskazuje na konieczność wykonania innych zabiegów pielęgnacyjnych, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowotnego drzewa. Tego rodzaju ekspertyzy stanowią niezbędny załącznik do wniosków o dofinansowanie prac związanych z pielęgnacją drzew pomnikowych.  

 

Ekspertyzy dendrologiczne oraz opinie mają również za zadanie stwierdzenie występowania ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez zadrzewienie. Wykonywane są głównie dla drzew rosnących wzdłuż ruchliwych ciągów komunikacyjnych, przy budynkach szkół itp. wszędzie tam gdzie ma miejsce duża intensywność ruchu. Zadaniem powyższej dokumentacji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, oraz szybkiego działania w celu jego likwidacji.

NADZÓR DENDROLOGICZNY

W ramach oferty prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie przy realizacji projektów oraz prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni. Obejmuje on kontrolę wykonania robót związanych z budową, pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i wiedzą. 

 

Prowadzimy nadzory dendrologiczne przy realizacji prac w obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), do których Inwestor jest zobowiązany decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

NASZE KWALIFIKACJE

 • Kierunkowe wykształcenie zespołu w stopniach naukowych Dr inż. oraz mgr inż. 
 • Uprawnienia do prac w terenach objętych ochroną konserwatora zabytków. 
 • INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT Warszawa, w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. 
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, dendrologii, arborystyki oraz architektury krajobrazu.

REALIZACJE

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z ekspertyzą oceny stanu zdrowotnego i wieku drzew, Kraków ul. Stawowa, Inwentaryzacji dendrologiczna, Tarnów ul. Kwiatkowskiego, Inwentaryzacja zadrzewienia, Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego zadrzewienia Kraków, Balice, Ekspertyza dendrologiczna Kraków ul. Armii Krajowej, Ekspertyza dendrologiczna polegająca na określeniu wieku drzew w celu zwolnienia z opłat z tytułu usunięcia drzew, Kraków ul. Gromady Grudziąż, Inwentaryzacja dendrologiczna, Ekspertyza dendrologiczna polegająca na określeniu wieku drzew w celu zwolnienia z opłat z tytułu usunięcia drzew Kraków ul. Kapelanka, Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew Bochnia ul. Poniatowskiego, Inwentaryzacje zieleni dla inwestycji mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych wraz z ekspertyzą dendrologiczną określenia wieku drzew i oceną stanu zdrowotnego oraz przygotowaniem odpowiednich wniosków (WS 20, WS 21) o wydanie decyzji na usunięcie drzew, Operat dendrologiczny Kraków ul. Rydlówka, Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z analizą stopnia zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego rzez drzewostan Kraków ul. Chełmońskiego, Inwentaryzacja drzew i krzewów Bochnia ul. Krzeczowska, Inwentaryzacja dendrologiczna Bochnia ul. Partyzantów, Inwentaryzacja dendrologiczna Brzesko ul. Ogrodowa, Inwentaryzacja zadrzewienia w obrębie założenia dworsko parkowego w Strzelcach Wielkich wraz z określeniem stanu zdrowotnego drzew, analizą statyki drzew, gospodarką zielenią istniejącą oraz opracowaniem planu zabiegów pielęgnacyjnych, Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z oceną stanu zdrowotnego ul. J. Babińskiego w Krakowie w kompleksie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego. Ocena zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia powodowanego przez drzewostan wraz z planem zabiegów pielęgnacyjnych i projektem cięć  zespół klasztorny objęty wpisem do rejestru zabytków, Kraków, Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzewa pomnikowego wraz z planem zabiegów pielęgnacyjnych Kraków, Opinia dendrologiczna dotycząca uszkodzenia drzew przez niewłaściwie wykonane zabiegi pielęgnacyjne.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
+48 503 066 084
NIE CHCESZ DZWONIĆ? NAPISZ!