Inwentaryzacje dendrologiczne zieleni - FOR ECO Kraków
16215
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16215,,vss_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Inwentaryzacje dendrologiczne Kraków

INWENTARYZACJA ZIELENI, OPERAT DENDROLOGICZNY

Inwentaryzacja zieleni, inaczej zwana inwentaryzacją dendrologiczną polega na opracowaniu dokumentacji opisującej występujące na danej powierzchni drzewa i krzewy. Inwentaryzacja dendrologiczna ma na celu określić ilość i gatunek drzew i krzewów oraz ich parametry biometryczne. Zakres inwentaryzacji drzew i krzewów  obejmuje:

 

 • określenie rodzaju, gatunku drzewa lub krzewu,
 • pomiar: obwodu pnia drzewa na wys. 1,3m, szerokości korony, wysokości,
 • pomiar powierzchni porastania krzewu m2
 • oznaczenie (ponumerowanie) drzew i krzewów w terenie,
 • zaznaczenie lokalizacji drzew i krzewów na mapie,
 • opis ogólnej charakterystyki zadrzewienia,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej zadrzewienia.

 

Inwentaryzacja zieleni  Kraków –  procedura zezwolenia na usunięcie drzew:  WS-20, WS-21

W ramach oferty znajduje się przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz uczestniczenie w procesie administracyjnym (obecność w terenie podczas wizji przedstawiciela urzędu), (WKŚ UM Krakowa, procedura WS-20, WS-21).
Pamiętać należy, że wykonana inwentaryzacja drzew i krzewów, ze względu na przyrost, jest ważna około pół roku.


W jakim celu wykonujemy inwentaryzacje zadrzewienia?

 • Inwentaryzacji drzew i krzewów jest niezbędna do uzgodnień planowanej inwestycji pod kątem zieleni na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) i pozwolenia na budowę.
 • Inwentaryzacja zadrzewienia jest podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Na jej podstawie Inwestor otrzyma informację czy usunięcie drzew będzie wymagało uzyskania zezwolenia.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna stanowi kluczowy element do opracowania rewaloryzacji historycznych założeń pałacowo-parkowych, dworsko-parkowych itp.
 • Jest również podstawą do sporządzania planów pielęgnacji zieleni (zadrzewień, parków itp.).

Jak prawidłowo wyliczyć opłaty za usunięcie drzew i krzewów?

W celu prawidłowego obliczenia opłaty ponoszonej przez Inwestora z tytułu usunięcia drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą , oraz zgodnie z procedurą uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew należy wykonać dokumentacje w skład której wchodzą:

 

 1. Inwentaryzacja drzew i krzewów. 
 2. Ocena stanu zdrowotnego drzew opis kondycji zdrowotnej drzew i krzewów, wraz z określeniem zdolności do przeżycia dla uzyskania informacji czy stan zdrowotny drzewa nie rokuje szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. 
 3. Wyznaczenie drzew, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia.
 4. Gospodarka zielenią istniejącą ( gospodarka istniejącym drzewostanem ) wskazanie kolizji drzew z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
 5. Analiza zinwentaryzowanych drzew i krzewów, kwalifikująca usuwane drzewa i krzewy do zwolnienia z opłat określonych w ustawie o ochronie przyrody. 
 6. Preliminarz kosztów opłat z tytułu usunięcia drzew i krzewów, wyliczenie opłaty wg. obowiązujących stawek, którą Inwestor zobowiązany jest ponieść z tytułu usunięcia zadrzewienia. 
 7. Projekt nasadzeń zastępczych (zamiennych ) stanowiący kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy. 
 8. Projekt przesadzenia drzew lub krzewów.

NADZORY DENDROLOGICZNE

 

W ramach oferty prowadzimy nadzory dendrologiczne przy pracach budowlanych wykonywanych w obrębie zieleni wpisanej do rejestru zabytków. 

WYCENA

 

Ze względu na indywidualnie ustalany zakres prac wycena opracowania dokumentacji dokonywana jest po przeprowadzeniu wizji w terenie. 

NASZE KWALIFIKACJE

 

 • Kierunkowe wykształcenie zespołu w stopniach naukowych Dr inż. oraz mgr inż. 
 • Uprawnienia do prac w terenach objętych ochroną konserwatora zabytków. 
 • INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI – uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT Warszawa, w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni.
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, dendrologii,arborystyki oraz architektury krajobrazu. 

REALIZACJE

Inwentaryzacja zieleni, Kraków ul. Rydlówka, Inwentaryzacja drzew i krzewów, Kraków ul. Stawowa, Inwentaryzacja zadrzewienia, Kraków ul. Krzemieniecka, Inwentaryzacji dendrologiczna, Tarnów ul. Kwiatkowskiego, Inwentaryzacja zadrzewienia, Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego zadrzewienia  Kraków, Balice, Ekspertyza dendrologiczna Kraków ul. Armii Krajowej, Inwentaryzacja zadrzewienia wraz z opracowaniem wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew Kraków ul. Sołtysowska, Inwentaryzacja zieleni wraz z opracowaniem wniosku na usunięcie drzew Kraków ul. Gromady Grudziąż, Ekspertyza dendrologiczna polegająca na określeniu wieku drzew w celu zwolnienia z opłat z tytułu usunięcia drzew, Kraków ul. Gromady Grudziąż, Inwentaryzacja dendrologiczna, Kraków ul. Kapelanka, Weryfikacja dokumentacji inwentaryzacji i preliminarza kosztów opłat ponoszonych przez Inwestora z tytułu usunięcia drzew i krzewów, Inwentaryzacja zieleni Bochnia ul. Poniatowskiego, Inwentaryzacja drzew i krzewów w pasie drogowym Kraków ul. Krzemieniecka, Inwentaryzacje zieleni dla inwestycji mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych wraz z ekspertyzą dendrologiczną określenia wieku drzew i przygotowaniem odpowiednich wniosków (WS 20, WS 21) o wydanie decyzji na usunięcie drzew, Operat dendrologiczny Kraków ul. Rydlówka, Inwentaryzacja dendrologiczna Kraków ul. Wańkowicza, Inwentaryzacja drzew i krzewów Kraków ul. Poleska, Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z analizą stopnia zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego rzez drzewostan Kraków ul. Chełmońskiego, Inwentaryzacja drzew i krzewów Bochnia ul. Krzeczowska, Inwentaryzacja dendrologiczna Bochnia ul. Partyzantów, Inwentaryzacja dendrologiczna Brzesko ul. Ogrodowa, Inwentaryzacja zadrzewienia w obrębie założenia dworsko parkowego w Strzelcach Wielkich wraz z określeniem stanu zdrowotnego drzew, gospodarką zielenią istniejącą oraz opracowaniem planu zabiegów pielęgnacyjnych, Inwentaryzacja drzew i krzewów na rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. J. Babińskiego w Krakowie, wraz z gospodarką zielenią istniejącą, w kompleksie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z pracami konserwatorskimi prowadzonymi w zespole klasztornym, Kraków.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
+48 503 066 084
NIE CHCESZ DZWONIĆ? NAPISZ!